piątek, 10 kwietnia 2015


Changes/chances@work” – pod takim hasłem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zorganizowała konkurs poświęcony kwestii orientacji zawodowej młodych ludzi i ich sytuacji na rynku pracy. Projekt ma zachęcić młodzież do udziału w programach międzynarodowej wymiany, a dzięki temu odkrywania swych mocnych stron i zdolności, które z sukcesem pomogą im wejść w życie zawodowe.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi oraz szkoła partnerska z Bad Wörishofen przystąpiły do rywalizacji, do której zgłosiło się ponad sto szkół i organizacji. Znaleźliśmy się w finałowej dziesiątce.
Celem realizowanego projektu jest wirtualne otwarcie niemieckiej filii SPA „Stairway to Heaven” w Krobi. Uczniowie zdobędą umiejętności ubiegania się o miejsce pracy w zakresie usług, poszerzą wiedzę dotyczącą wymagań stawianych pracownikom, dokonają analizy lokalnego rynku pracy, zapoznają się z dokumentacją niezbędną do założenia firmy. Młodzi ludzie udoskonalą również umiejętności współpracy w zespołach narodowych i międzynarodowych oraz umiejętności językowe w obszarze orientacji zawodowej.
Projekt „Stairway to Heaven” realizowany będzie wspólnie z niemiecką szkołą Berufliche Schulen w Bad Wörishofen. Dwudziestu polskich i dwudziestu niemieckich uczniów wspólnie przeprowadzi analizę rynku, przygotuje listy motywacyjne i CV, napisze ogłoszenia, rozwiąże testy predyspozycji zawodowych oraz przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Równolegle odbywać się będą wycieczki integracyjne oraz spotkania z przedstawicielami władz lokalnych. Uczniowie poznawać będą realia życia, mieszkając w polskich rodzinach. Kolejny etap projektu realizowany będzie w Bad Wörishofen.